BMETE155314

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantumrendszerek koherens kontrollja
A tárgy angol címe: 
Coherent Controll of Quantum Systems
A tárgy rövid címe: 
KvRendszKohKontroll
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Varga Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.09.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.10.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika és kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Mérnök-fizikus képzés KA moduljának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Atomi átmenetek csatolása elektromágneses térrel
Az elektronhéj kvantumállapotának kontrollja inkoherens és koherens fénnyel
A spontán emisszió szerepe a kontroll folyamatokban
Sokszintes, degenerált energianívójú atomok koherens kontrollja
Robusztus kontroll mechanizmusok
Atomok kvantumállapotának rekonstrukciója
Szilárdtest nanostruktúrák kvantumállapotának koherens kontrollja
A kvantumkontroll alkalmazása a kvantuminformatikában

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval történő megállapodás után.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bruce W. Shore: The Theory of Coherent Atomic Excitation; Marlan O. Scully and M. Suhail Zubary: Quantum Optics
William H. Louisell: Quantum Statistical Properties of Radiation
Claude Cohen-Tannoudji, Jacques Dupont-Roc, Gilbert Grynberg: Atom-Photon Interactions
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kis Zsolt
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
SzFKI, Nemlin. és Kvopt. Lab.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: