BMETE15AF17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Relativisztikus kvantumtérelmélet
A tárgy angol címe: 
Relativistic Quantum Field Theory
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF15
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
EldinRelelm
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF00
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantummechanika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos tanácsadó
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.10.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.12.19.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika, elemi relativitáselmélet, kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy bevezetést nyújt a relativisztikus kvantumtérelméletbe, kombinálva a részecskefizikai, statisztikus fizikai és szilárdtestfizikai alkalmazások nézőpontjait. A tervezett fő témák:

1. Relativisztikus invariancia, klasszikus mezők, Noether tétel.
2. Klein-Gordon mező. Dirac-egyenlet, Majorana és Weyl spinorok.
3. Szabad kvantummezők (skalár, Dirac, elektromágneses). Részecskék.
4. Funkcionálintegrál formalizmus.
5. Kapcsolat a statisztikus fizikával. Skálázás, univerzalitás.
6. Feynman-féle kovariáns perturbációszámítás.
7. A szóráselmélet alapjai.
8. Effektív potenciál, spontán szimmetriasértés.
9.* Mértékinvariancia, nemábeli mértékelméletek alapjai.
10. Nemperturbatív megközelítések.
11.* Effektív modellek, kvázirészecskék.
12. Példák a kondenzált anyagok elméletéből. (a *-gal jelölt témák opcionálisak).

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Konzultáció igény szerint, előzetes egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Itzykson-Zuber: Quantum Field Theory
Peskin-Schroeder: An Introduction to Quantum Field Theory
Itzykson-Drouffe: Statistical Field Theory
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Takács Gábor
Beosztás: 
tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: