BMETE15AF28

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantummechanika gyakorlat 1
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Quantum Mechanics 1
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF23
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Mechanika1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF36
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzámMódFiz2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mechanika, elektrodinamika, lineáris algebra, analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a kvantummechanika alapjainak elsajátításához szükségek feladatok megoldása.

Tematika:
Matematikai alapok: Hilbert tér, operátorok, sajátértékek.
A Schrödinger-egyenlet megoldása egyszerű rendszerekre. Egydimenziós potenciálgát, alagúteffektus.
Sommerfeld polinom módszer. Harmonikus oszcillátor. Impulzusmomentum operátorok sajátérték problémája. A hidrogénatom sajátenergiái és sajátállapotai.
Rayleigh-Ritz variációs elv.
Rayleigh-Schrödinger stacionárius perturbációszámítás. Dirac (időfüggő) perturbációszámítás.
Héliumatom. Hartree módszer.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok és zárthelyi dolgozatok teljesítése
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szunyogh László, Udvardi László, Ujfalusi László, Varga Imre: Kvantummechanika feladatgyűjtemény, BME, 2013
Gálfi László-Rácz Zoltán: Elméleti fizikai példatár 3, Tankönyvkiadó, 1983
F. Constantinescu, E. Magyari: Kvantummechanika feladatok, Tankönykiadó, 1972
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
4
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szunyogh László
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: