BMETE15AF29

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Statisztikus fizika 1
A tárgy angol címe: 
Statistical Physics 1
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF21
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisFiz3
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AF00
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ValSzám
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF27
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantum1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zaránd Gergely
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Mikro- és makroállapotok, zárt és kölcsönható rendszerek, egyensúly, ergodicitás. Az egyenlő valószinüségek elve, statisztikus fizikai entrópia, kapcsolat a termodinamikával. Különböző sokaságok és ekvivalenciájuk. Termodinamikai potenciálok, fluktuációk E instein elmélete. Ideális gázok,
Fermi-Dirac, Bose-Einstein és Maxwell-Boltzmann statisztikák. Hőmérsékleti sugárzás. Kölcsönható rendszerek, párkorrelációs függvény, árnyékolás. (Viriál sofejtés.) A van der Waals egyenlet, átlagtér elmélet, kritikus viselkedés.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele a kapcsolódóStatisytikus fiyika gyakorlat 1tárgy teljesítése legalább elégséges eredménnyel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vagy írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatos
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
David Chandler: Introduction to Modern Statistical Physics
Kertész János, Zaránd Gergely, Deák András: Statisztikus Fizika
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zaránd Gergely
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Kertész János
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: