BMETE15AF43

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantummechanika gyakorlat 2
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Quantum Mechanics 2
A tárgy rövid címe: 
KvantumMechaGyak2
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF27
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantummech1
Kizáró tantárgyak: 
BMETE15AF37
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kvantummechanika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc és Fizikus MSc képzések kötelezően válaszható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Számítási feladatok a Kvantummechanika 2. tárgy témaköreihez kapcsolódóan.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok és zárthelyi dolgozatok teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
     
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szunyogh László, Udvardi László, Ujfalusi László, Varga Imre: Kvantummechanika feladatgyűjtemény, BME, 2013
Gálfi László-Rácz Zoltán: Elméleti fizikai példatár 3, Tankönyvkiadó, 1983
F. Constantinescu, E. Magyari: Kvantummechanika feladatok, Tankönykiadó, 1972
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szunyogh László
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: