BMETE15AF49

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantummechanika 1
A tárgy angol címe: 
Quantum Mechanics 1
A tárgy rövid címe: 
Kvantummechanika1
3
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF53
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Modern matematikai módszerek a fizikában
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF23
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Mechanika 1 [ALÁÍRÁS]
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.06.27.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.07.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mechanika, elektrodinamika, lineáris algebra, analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika alapképzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a kvantummechanika elméleti és módszertani alapjainak megismertetése.

Tematika:
A kvantummechanika kísérleti előzményei.

Matematikai apparátus: Hilbert tér,  operátorok,  operátorok sajátértékei.
Schrödinger-egyenlet. A hullámfüggvény valószínűségi értelmezése.
Méréselmélet. A Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés.
Szabad részecske, folytonos energiaspektrum. Alagúteffektus.
Harmonikus oszcillátor. Léptető operátorok.
Impulzusmomentum operátorok és sajátértékeik. Impulzusmomentum összeadás.
Centrális potenciál, radiális Schrödinger egyenlet. Hidrogénatom.
Közelítő módszerek: variációs módszer, stacionárius és időfüggő perturbációszámítás.
A spin. A részecskék azonosságának elve. A Pauli-elv. Atomok és periódusos rendszer.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
rendszeres tanulás
Követelmények vizsgaidőszakban: 
felkészülés a vizsgára, annak sikeres letétele
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
vizsgaidőszak elején, szorgalmi időszak végén
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szunyogh László, Kvantummechanika, elektronikus jegyzetek Geszti Tamás: Kvantummechanika, Typotex, Budapest, 2014. Marx György: Kvantummehanika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971. Nagy Károly: Kvantummechanika, Tankönyvkiadó Budapest, 1978.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
8
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szunyogh László
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László