BMETE15AX57

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Ismeretterjesztő matematika
A tárgy angol címe: 
Informing Mathematics
A tárgy rövid címe: 
IsmeretterjesztőMatematika
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pintér Gergő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2021.08.25.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2021.08.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra, analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
 1. Négy és több dimenziós terek (Hogyan "képzeli el" a matematika, négydimenziós kocka, n-elemű halmaz részhalmazhálója, az n-dimenziós kocka élhálója, n-dimenziós szimplex. Forgatás a sík körül 4-dimenziós térben. n-dimenziós gömbfelület elképzelése.)
 2. Téridő (A newtoni és az einsteini téridőmodell geometriai összehasonlítása, ugyanott és ugyanakkor fogalma a newtoni, avagy a józan paraszti ész szerinti, világképben, geometriai modell. Fényterjedés abszolút volta és ennek következményei. Az abszolút egyidejűség elvetése, geometriai modell. Megfigyelők szerinti egyidejűség. Az ikerparadoxon és a vonat-alagút paradoxon részletes vizsgálata a geometriai kép alapján.)
 3. Projektív geometria (Kúpszeletek, hasonló tulajdonságok, vetületek. "Végtelen távoli" egyenes bevezetése. Másodfokú egyenletek és kúpszeletek kapcsolata a végtelen távoli egyenes segítségével.)
 4. Véges affin és projektív geometriák (Hogyan tervezzünk Dobblét? Magasabb dimenziós véges projektív geometriák.)
 5. Felületek topológiája (A topológia alapgondolata. Érdekesebb objektumok: Möbius-szalag, Klein-kancsó, tórusz, több génuszú felületek és tulajdonságaik. Felületek osztályozása. A projektív sík helye az osztályozásban. 3-dimenziós térbeli megvalósulások: keresztsapka, Boy-felület. Magasabb dimenziók, S3 tórusz felbontása, a "tökéletes ölelés".)
 6. Egy kis algebra: ami ugyanúgy viselkedik, az ugyanaz. (Formális számolások, permutációk és szimmetriák, szavak összefűzése, szabadcsoportok, csoportok prezentálása.)
 7. Topológia és csoportok. (Terek fundamentális csoportja, kép felfüggesztése két szögre, lyukas tórusz pereme, mint kommutátor. A projektív sík fundamentális csoportja. Univerzális fedés.)
 8. SO(n), az n-dimenziós tér forgatásainak csoportja. (SO(2) és SO(3) topológiája, SO(3) fundamentális csoportja.)
 9. SU(2) topológiája, a a kvantumfizikai spin és a Hopf-fibrálás kapcsolata. 
 10. 4-dimenziós szabályos testek kapcsolata az SU(2)->SO(3) fedéssel.
 11. Az Euler-tétel utóélete. (Euler poliédertétel, felületek Euler-karakterisztikája, CW-komplexusok, Sündisznó-tétel, Poincaré-Hopf tétel. A Hopf-nyaláb Euler-száma (1. Chern-szám))
 12. A zene végtelen dimenziói. (Fourier-sorok, mint koordináták végtelen dimenziós terekben. Felhangok, hangszín és zenei skálák.)
 13. Fraktálok: önhasonlóság és tört dimenzió. (Dimenzió fogalom a hossz, terület, térfogat viselkedése alapján, önhasonló konstrukciók, ezek dimenziójának kiszámolása.)
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az előadások minimum 70%-án való részvétel, és a kitűzött feladatok megoldása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Megajánlott jegy a beküldött feladatmegoldások alapján vagy szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Pintér Gergő: Új világok teremtése - Geometriai képzetek és képződmények
Jeffrey R. Weeks: A tér alakja
Szűcs András: Topológia
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
8
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pintér Gergő
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László