BMETE15MF09

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szolitonok és inverz problémák
A tárgy angol címe: 
Solitons and Inverse Problems
A tárgy rövid címe: 
SzolitonokInverzProbl
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Apagyi Barnabás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Analízis, kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Az adatátviteli technológiában nagy jelentőségű szolitonok elméleti alapjaival való megismertetés
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az inverz szóráselmélet alkalmazása nemlineáris evolúciós egyenletek megoldásában. Alakját és sebességét hosszú időn át megőrző stabil hullám (szoliton) kialakulása, a KdV egyenlet. Szolitonok fizikai alkalmazása: sine-Gordon egyenlet, nemlineáris Schrödinger egyenlet. Optikai
szolitonok. BEC szolitonok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval történő megállapodás szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Apagyi-Lévay: Válogatott fejezetek a kvantummechanikából 3. fejezet (Műegyetemi Kiadó, 2000)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Apagyi Barnabás
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Horváth Miklós
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: