BMETE15MF13

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nemegyensúlyi statisztikus fizika
A tárgy angol címe: 
Nonequilibrium Statistical Physics
A tárgy rövid címe: 
NemegyensúlyiStatFiz
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kertész János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Statisztikus fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A cél a nemegyensúlyi statisztikus fizikai ismeretek elmélyítése
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A lineáris válasz elmélete: korrelációs és válaszfüggvények. Analitikus tulajdonságok, elemi gerjesztések. Klasszikus határeset. Disszipáció. Fluktuáció-disszipáció tétel. A mikroszkopikus időtükrözési szimmetria következményei. Transzport folyamatok: elektromos vezetés. A
neutronszórás hatáskeresztmetszete. Sztochasztikus folyamatok jellemzése, Markov-folyamatok. Diffúziós folyamatok: Fokker–Planck-egyenlet, sztochasztikus differenciálegyenletek. Fizikai alkalmazások: Brown-mozgás, hidrodinamikai fluktuációk, Onsager-relaciók. Ugró folyamatok: Master-egyenlet. A stacionárius eloszlás stabilitása, H-tétel. A Monte Carlo módszer alapozása. Fizikai alkalmazások. A Boltzmann-egyenlet
származtatása. Relaxációs idő közelítés. Fizikai alkalmazások.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
órai számonkérés
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval történő megállapodás szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Geszti Tamás: Nem-egyensúlyi statisztikus mechanika (Fizikai Kézikönyv Műszakiaknak I. kötet, 5.6. fejezet, 1980)
W. Brenig: Statistical theory of heat: Nonequilibrium phenomena (Springer Verlag, 1989)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sasvári László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
ELTE Komplex Rendszerek Fiz. Tsz
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: