BMETE15MF39

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Statisztikus térelmélet
A tárgy angol címe: 
Statistical Field Theory
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF15
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
EldinRelelm
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF00
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantummechanika
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF04
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
StatisztikusFiz
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos tanácsadó
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.08.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika, elemi relativitáselmélet, kvantummechanika, statisztikus fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Kutatófizikus specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy bevezetést nyújt a relativisztikus kvantumtérelmélet statisztikus rendszerekre történő alkalmazásaiba. A fő témakörök a következők:

1. Kritikus jelenségek, skálázás, skálainvariancia. Térelméleti leírás alapjai.
2. Skálainvariancia, konform szimmetria tetszőleges dimenzióban.
3. Két-dimenziós konform térelméletek. Virasoro algebra. Operátorok osztályozása, operátor-állapot megfeleltetés.
4. Állapottér és partíciós függvény.
5. Operátoralgebra. Korrelációs függvények konform térelméletekben.
6. A kritikus pont környezetének leírása. Renormálási csoport folyamok. Releváns és irreleváns perturbációk.
7. Megmaradó mennyiségek. Integrálható kvantumtérelméletek. Analitikus S-mátrix elmélet, bootstrap.
8. Form faktorok és korrelációs függvények integrálható kvantumtérelméletekben.
9. Véges méret effektusok leírása. Termodinamikai Bethe Ansatz és csonkolt állapottér módszer.
10. Nemintegrálható modellek.

Szigorúan véve nem előfeltétel, de legalább alapszintű kvantumtérelméleti ismeretek (szabad mezők kanonikus kvantálása, pályaintegrál formalizmus alapjai, Feynman szabályok) megléte erősen ajánlott!

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Konzultáció igény szerint, előzetes egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Mussardo: Statistical Field Theory
Itzykson-Drouffe: Statistical Field Theory
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Takács Gábor
Beosztás: 
tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: