BMETE15MF70

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szilárdtestek elektronszerkezete
A tárgy angol címe: 
Electronic Structure of Solid Matter
A tárgy rövid címe: 
SzilárdtestekElektronszerk
2
1
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.05.31.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Advanced quantum mechanics, group theory, solid state physics
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Kutató fizikus specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Building on the quantum mechanics and solid state physics courses of the Physics BSc studies, this course aims to discuss modern theories and methods of the electronic structure of solid matter. The following topics will be outlined: Foundations of the density functional theory. Variational and pseudopotential methods. Ab initio methods for correlated systems (LDA+U, self-interaction correction, DMFT). Group theory and time reversal in bandstructure. Surface states, the Rashba-Bychkov effect. Alloy theory, the coherent potential approximation. Metallic (itinerant) magnetism, method of the disordered local moments.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
problem solving
Pótlási lehetőségek: 
according to the regulations of the BME
Konzultációs lehetőségek: 
upon agreement with the lecturer
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Jenő Sólyom: Fundamentals of the Physics of Solids II, Electronic properties (Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009)
Selected review articles
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
42
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
42
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szunyogh László
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László