BMETE15MF72

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Részecskefizika
A tárgy angol címe: 
Particle Physics
A tárgy rövid címe: 
Részecskefizika
2
1
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.05.31.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
electrodynamics, special relativity, quantum mechanics
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Aim of the course: introduction to the fundamental phenomena, models and experiments of particle physics.

Topics covered: 

 1. Overview of scales in Nature. Special relativity. Classification of particles.
 2. Klein-Gordon and Dirac equations.
 3. Introduction to weak interactions. Beta decay, neutrino. Parity and CP violation. CPT symmetry.
 4. Introduction to strong interactions. Isospin, strangeness. SU(3) quark model.
 5. Relativistic field theory, canonical formalism, Noether theorem.
 6. Basic principles of quantum field theory. Feynman rules.
 7. Weak interactions: charged currents, FCNC and GIM mechanism. Flavour mixing. Neutrino oscillations.
 8. Non-Abelian gauge theories.
 9. Fundamentals of quantum chromodynamics.
 10. Spontaneous symmetry breaking, Goldstone theorem. Higgs mechanism.
 11. Electroweak unification. The Standard Model. The Higgs boson.
 12. Overview of latest developments and open problems in particle physics.
Követelmények szorgalmi időszakban: 
written test
Követelmények vizsgaidőszakban: 
oral exam
Pótlási lehetőségek: 
replacement for written test/oral exam according to general regulations
Konzultációs lehetőségek: 
available in English and Hungarian
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
David Griffiths: Introduction to Elementary Particles (Wiley-VCH)
electronic lecture notes
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
18
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Takács Gábor
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László