BMETE15MF73

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Statisztikus fizika 2
A tárgy angol címe: 
Statistical Physics 2
A tárgy rövid címe: 
StatFiz2
2
1
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF29
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
StatFiz1
Kizáró tantárgyak: 
Statisztikus fizika (BMETE15AF04)
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zaránd Gergely
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.05.31.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Basics of statistical physics and quantum mechanics
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Kutató fizikus specializáció kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Critical phenomena: scaling and critical exponents, fundamentals of renormalization group, correlation functions and Ginzburg criterion.  Time-dependent correlations: equilibrium correlations, classical fluctuations, Onsager relation. The density operator, Neumann equation, entropy. Kubo formula, fluctuation dissipation theorem. Non-equilibrium dynamics: Brown motion, diffusion, Langevin equation, Fokker Planck equation. Master equation, H theorem, principle of maximal entropy. Detailed balance and Monte Carlo simulations. Simulated annealing. Interacting quantum systems: Superfluidity, Gross-Pitaevskii equation, quantum gases.

 
Optional subject: High temperature expansion, Fermi liquid theory. 
 
Lectures are supplemented by 7, 90 minute long tutorials.
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Substantial presents on lectures, completed home works.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Written or oral exam
Pótlási lehetőségek: 
According to BME regulations
Konzultációs lehetőségek: 
weakly
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kertész János, Zaránd Gergely, Deák András: Statisztikus Fizika jegyzet
David Chandler: Introduction to Modern Statistical Physics
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
50
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zaránd Gergely
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Kertész János
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
CEU
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh, László