BMETE15MF75

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mesterséges intelligencia az adattudományban
A tárgy angol címe: 
Artificial Intelligence in Data Science
A tárgy rövid címe: 
MesterségesIntelligencia
1
2
0
f
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Török János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Programozás, líneáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Machine learning and neural networks, basics concepts. Linear/logistic regression. Feedforward neural networks, backpropagation. Convolutional neural networks. Practical examples: image recognition, feature detection, natural language processing, temporal data processing, model parameter prediction.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladat, programozási projekt
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
órai jegyzetelés
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
50
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
30
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Török János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László