BMETE47D124

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Agysérülés és kogníció
A tárgy angol címe: 
Brain Injury and Cognition
A tárgy rövid címe: 
AgysérülésÉsKogníció
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Demeter Gyula
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.07.23.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.08.22.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kognitív idegtudomány, Kognitív pszichológia, Neuropszichológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja, hogy bemutassa az agysérülés és a magasabb rendű kognitív funkciók közti fontosabb összefüggéseket. Kifejezett figyelmet szentel a traumatikus agysérülés és a temporális epilepszia által okozott kognitív, érzelmi deficiteknek, előtérbe helyezve a prospektív emlékezet és a szociális kogníció témakörét. Cél ugyanakkor az agysérült betegek rehabilitációjában alkalmazott különböző terápiás eljárások, technikák, módszerek hatékonyságának elemzése, megvitatása és továbbgondolás. Az adott témákat releváns esetelemzések egészítik ki.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tantárgy tematikájában szereplő cikkek feldolgozása, egyik témához kapcsolódóan egy kutatási terv elkészítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e­mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Shum, D., Levin, H., & Chan, R. C. (2011). Prospective memory in patients with closed head injury: A review Neuropsychologia, 49(8), 2156-2165.
Monti, G., Meletti, S. (2015). Emotion recognition in temporal lobe epilepsy: a systematic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 55, 280-293.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
48
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Demeter Gyula
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna