BMETE47D131

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Összehangoldódás az együttes cselekvésben és a szemtől szembeni kommunikációban
A tárgy angol címe: 
Mutual Alignment in Joint Action and Face-to-Face Communication
A tárgy rövid címe: 
Összehangolódás
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Háden Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2021.07.15
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2021.07.16
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kognitív idegtudomány, Kognitív pszichológia, Neuropszichológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja, hogy betekintést adjon a közös cselekvést végzők és a beszélgető partnerek közötti összehangolódás viselkedéses és idegrendszeri jelenségeinek kutatásába és kurrens elméleteibe. Az elméleti alapok (pl., Hohwy, 2007; Pickering & Garrod, 2013) áttekintése után sorra vesszük az elmúlt években igazolt szinkronizációs jelenségeket, elsőként a közös cselekvés, majd a két ember között zajló kommunikáció területén, külön hangsúlyt fektetve a viselkedés bejóslásának (ezen belül többek között a prediktív kódolás) lehetséges szerepére a szereplők közötti összehangolódás irányításában, hatékonyabbá tételében. A kurzus során betekintést nyújtunk a kétszemélyes idegtudomány (2-person neuroscience) modern irányzatának módszereibe és eredményeibe. A cél, hogy a hallgatók integrált alaptudást kapjanak az összehangolódási vizsgálatok eredményeiről, és ezeket kritikai módon össze tudják kapcsolni az alap kognitív pszichológiai és pszicholingvisztikai ismereteikkel.

The course includes current topics on the behavioral and neural backgrounds of joint action and face-to-face communication. First, we summarize the theoretical background of these topics (e.g., Hohwy, 2007; Pickering & Garrod, 2013). Then we overview the most important synchronization effects, including joint action and face-to-face communication with an emphasis on the possible role of prediction (such as predictive coding) on effectiveness. Additionally, we summarize the methodology and the core results of 2-person neuroscience. The main goal of the course is to establish integrated knowledge in this research topic and to relate these findings to the main results of cognitive psychology and psycholinguistics.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tantárgy tematikájában szereplő cikkek feldolgozása, egyik témához kapcsolódóan kutatási terv, vagy szakirodalmi összefoglaló elkészítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e­mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hohwy, J., 2007. Functional integration and the mind. Synthese 159, 315–328.
Garrod, S., & Pickering, M. J. (2009). Joint action, interactive alignment, and dialog. Topics in Cognitive Science, 1(2), 292-304.
Fujiwara, K., & Daibo, I. (2016). Evaluating interpersonal synchrony: Wavelet transform toward an unstructured conversation. Front. in psych., 7
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
48
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Winkler István
Beosztás: 
tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Természettudományi Kutatóközpont
Név: 
Dr. Háden Gábor
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Természettudományi Kutatóközpont
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna