BMETE47D134

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Tudománykommunikáció: szövegírás
A tárgy angol címe: 
Science Communication: Academic Writing
A tárgy rövid címe: 
Tudománykommunikáció
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Rácz Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.02.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.02.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kognitív tudomány
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja, hogy a résztvevők gyakorolják az írásos tudományos kommunikációt. Az óra a tudományos konferenciákra beadott absztraktokra fókuszál. A félév során a hallgatók magyar nyelvű szöveges beadandókat készítenek, és az órán ezeket elemezzük stilisztika, koherencia és informativitás szempontjából. A cél az, hogy megnöveljük a résztvevők esélyét arra, hogy tudományos konferenciákra beadott absztraktjaikat kedvezően bírálják el. Az órai jegyszerzéshez a hallgatónak négy darab, egy oldalas, magyar nyelvű absztraktot kell írnia az órán közösen kialakított témából.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
szöveges beadandók elkészítése, aktív részvétel
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktató fogadóóráján, ill. e-mailben
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Eco, Umberto. How to write a thesis. MIT Press, 2015.
Healy, Kieran. "Fuck nuance." Sociological Theory 35, no. 2 (2017): 118-127.
King, Stephen. On writing: A memoir of the craft. Simon and Schuster, 2000.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
48
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Rácz Péter
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna