BMETE47MC39

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Statisztikai tanulás az idegrendszerben
A tárgy angol címe: 
Statistical learning in the nervous system
A tárgy rövid címe: 
StatTanulásAzIdegrendszben
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lukács Ágnes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.06.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.08.10.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kognitív Tanulmányok MSc kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A statisztikus tanulás az idegrendszerben kurzus célja az, hogy a diákoknak perspektívát mutasson a napjainkban intenzív fejlődésen áteső statisztikus eszközök használatáról az idegrendszeri és kognitív tudományos kutatásban. A mesterséges intelligencia és gépi tanulás eszközeinek megismertetése kiváló alkalmat teremt ahhoz, hogy mind a kognitív tudomány, mind az idegtudomány kérdéseit azonos formalizmusban lehessen tárgyalni, ezzel egy közös nyelvet teremtve a mikroszkópikus és makroszkópikus világok közötti távolság áthidalására. A kurzus első felében a valószínűségelméleti megalapozás után a gépi tanulás alapvetőmodelljeit vesszük számba, az inferencia és a tanulás témaköreit járjuk körbe. Ezután a statisztikus modellek következményeit vizsgáljuk meg és összevetjük az emberi/állati viselkedésben fellelhető jellegzetességekkel. A kurzus második felében a statisztikus komputációk idegsejtek működésére vonatkozó jóslatait vizsgáljuk meg a kurrens irodalom példái alapján. Közelebbről, a mesterséges látás modelljei és a látórendszer neuronjainak viselkedése közötti párhuzamokat keresünk, és megvizsgáljuk, hogy a statisztikus tanulás neurális reprezentációjának milyen lehetséges formái valósulhatnak meg az idegrendszerben.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házifeladat, zh
Pótlási lehetőségek: 
pót-zh
Konzultációs lehetőségek: 
egyeztetés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
http://golab.wigner.mta.hu/teaching/
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Orbán Gergely
Beosztás: 
Kutatómunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner Kutatóközpont
A tanszékvezető neve: 
Dr. Lukács Ágnes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: