BMETE47MN37

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Az emlékezeti zavarok neuropszichológiája
A tárgy angol címe: 
Neuropsychology of Memory Disorders
A tárgy rövid címe: 
AzEmlékezetiZavarokNeuroPsz
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETEMN21
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Neuropszichológia
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Demeter Gyula
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.05.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.05.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
amnéziák osztályozása, fontosabb emlékezeti zavarok, etiológia, idegrendszeri struktúrák-hálózatok, emlékezeti modellek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Pszichológia MA szak Kognitív pszichológia specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja, hogy bemutassa a legfontosabb emlékezeti zavarok klinikai tüneteit, gyakoriságát, a perdiszponáló faktorokat, a háttérben meghúzódó patofiziológiai mechanizmusokat, érintett idegrendszeri struktúrákat-hálózatokat, a várható prognózist és terápiás lehetőségeket. Egyaránt betekintést nyújt a pszichogén és organikus amnéziák világába, fokozott figyelmet szentelve a kurrens kutatásoknak és elméleteknek. Kiemelt jelentőséget tulajdonít a demenciák problémakörének és igyekszik megismertetni a hallgatókat a főbb differenciáldiagnosztikai szempontokkal és emlékezetvizsgálati eljárásokkal is. A különböző emlékezeti zavarok illusztrációja, megbeszélése esetprezentációkkal is kiegészül.

The aim of the course is to present the most important memory disorders clinical symptoms, frequency, predisposing factors, underlying pathophysiological mechanisms, affected nerve structures and networks, prognosis and therapeutic options. It also provides insight into the world of psychogenic and organic amnesia, paying special attention to current research and theories. It assigns great importance to the problem of dementias and seeks to familiarize students with the main aspects of differential diagnosis and memory assessment procedures. The illustration and discussion of various memory disorders are completed with case presentations.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
zh; esetprezentációk, cikkprezentációk
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A.C. Papanicolaou: The amnesias: a clinical textbook of memory disorders. Oxford University Press 2005
A.D. Baddeley, M. Kopelman, B.A. Wilson (Eds.): The essential handbook of memory disorders for clinicians John Wiley & Sons 2004.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Demeter Gyula
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna