BMETE47MN46

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Tudománykommunikáció
A tárgy angol címe: 
Science Communication
A tárgy rövid címe: 
Tudománykommunikáció
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.08.28.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2021.03.05
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia specializáció kötelezően választható tárgya a 3. félévben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tudományos pálya során elkerülhetetlen a kutatási eredmények különböző hátterű közönségek (bírálók, opponensek, oktatók, diákok, laikusok, stb.) előtt történő ismertetése. Ennek ellenére a legtöbb egyetemi képzés során a hallgatóknak riktán kell előadást tartaniuk, előadástechnikai ismereteket pedig csak a legritkább esetben tanulnak formális keretek között. A Tudománykommunikáció tárgy célja ezért az, hogy felkészítse a hallgatókat megfelelő színvonalú tudományos előadások összeállítására és prezentációjára. A félév elején klasszikusabb, frontális keretek között ismerhetik meg az előadáskészítés technikai alapjait (PPT készítése, illusztrációk, színpadi jelenlét, felkészülés, beszédtechnika, stb). A néhány bevezető óra után pedig fokozatosan átkerül a hangsúly különböző stílusú (pl. „elevator pitch”, TV-s nyilatkozat, ismeretterjesztő előadás, TDK-előadás) saját gyakorló előadások készítésére és gyakorlására. A hallagtók minden előadásukra személyre szabott visszajelzést kapnak az oktatótól és egymástól is. A félév végén a hallgató egy hosszabb (10-15 perces), saját kutatásaik/szakdolgozati témájukon alapuló előadás megtartásával adnak számot az elsajátított ismeretekről.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
órai aktivitás, prezentációk tartása, vizsga-prezentáció
Pótlási lehetőségek: 
Pót-prezentáció
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Montágh Imre - Tiszta beszéd
Tudományos újságírás (Szerk.: Palugyai István)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
18
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
30
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Babiczky Ákos
Beosztás: 
doktorandusz
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME TTK / MTA
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna