BMETE80AE17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Üzemi mérések és diagnosztika
A tárgy angol címe: 
Measurement and Diagnostics in Industry
A tárgy rövid címe: 
ÜzemiMérésekDiag
2
0
1
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pór Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mérési adatok kiértékelése,
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar, Energetikai mérnök szak, Atomenergetika szakirány kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

— Diagnosztikai alapfogalmak, információhordozók: diagnosztika fogalma, kapcsolata a karbantartással; kádgörbe, elhasználódási tartalék. diagnosztikai eljárások és alkalmazási területeik; a diagnosztika fejlődési irányai. Számítógéppel támogatott rendszer ek és eljárások: az időszakos
diagnosztika számítógépes eszközei; a rezgésanalízis számítógépes támogatása; folyamatos diagnosztika; szakértő rendszerek (felépítésük, alkalmazásuk). Rezgésdiagnosztika: a rezgésmérés alapjai; érzékelők, kábelek, szerelvények; mérőrendszerek, adatfeldolgozás, kijelzés. A determinisztikus és sztochasztikus jelek feldolgozása: - analóg jelek digitális értelmezése; - a digitális jelfeldolgozás előnyei, hátrányai; -
mintavételezés, szűrők, A/D átalakítás, Fourier transzformáció, FFT. Szűrés, zajszűrés. Gépészeti alaphibák felismerése a spektrumból: gyakorlati
példák, esettanulmányok. Ultrahang hasznosítása a diagnosztikában. Elektromágneses sugárzás., nukleáris sugárzás alkalmazása a diagnosztikában, Akusztikus emisszió. Részecskevizsgálat. Olajvizsgálat SPM Korszerű módszerek: szakértői rendszerek alapjai ideghálózati módszerek, fuzzy halmazok és használatuk termográfia, atomerőművi diagnosztikai módszerek.
— Atomerőművi primerköri műszerek, elhelyezkedésük, fajtái (hőmérsékletmérés, nyomásmérés, különbözős sugárzások mérési eljárásai, fluxusmérés, kiégés). Atomerőművi üzemi és indítási mérések. Limitek. Mérés és számítás, ezek összevetése. Mérések tervezése és engedélyeztetési folyamatuk. Monitorozó rendszerek. Biztonsági képernyő. Adatgyűjtő és adatfeldolgozó rendszerek (PDA, VERONA-u). Turbinavizsgálatok, turbinadiagnosztika.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga (szóbeli)
Pótlási lehetőségek: 
zh pótlás
Konzultációs lehetőségek: 
vizsga előtti kozultáció
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
• Dr. Kégl Tibor- Szabó József Zoltán: Korszerű diagnosztikai módszerek. Dunaújváros, 1995. Kézirat.
• Jelek és jelrendszerek, szerk.: Schnell D. Műszaki K. 1987 és •Pór Gábor: Műszaki diagnosztika jegyzet (előkészületben
• Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana. II.köt. Energetikai Atomreaktorok üzemtana II.rész. Műegyetemi Kiadó, 2005
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
8
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
20
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pór Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Bme Nti
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: