BMETE80AE19

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szakmai gyakorlat
A tárgy angol címe: 
Internship
A tárgy rövid címe: 
SzakmaiGyak
0
0
0
a
Kredit: 
1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.10.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Az Energetika BSc alapképzés Atomenergetika szakirány kritérium tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A 6 hetes nyári szakmai gyakorlat során a hallgatók szakmai érdeklődésüknek megfelelő munkahelyen projektmunkát végeznek. A munkáról írásos beszámolót kell írjanak, amit a tantárgyfelelős értékel, és amelynek alapján a tantárgyra vonatkozó aláírás megadható. Az írásbeli
beszámolót beadás előtt a szakmai gyakorlatot felügyelő munkahelyi kollégával láttamoztatni kell.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli beszámoló készítése a szakmai gyakrolat során végzett munkáról.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerinti pótlási lehetőségek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
0
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sükösd Csaba
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: