BMETE80AF33

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktorfizika
A tárgy angol címe: 
Reactor Physics
A tárgy rövid címe: 
Reaktorfizika
3
1
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AF18
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KísérletiMagfiz
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE801089
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Kís. magfiz.
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF35
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzámMódFiz1
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE91AK00
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
LineárisAlgebra
2.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE911833
2.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
LineárAlgeb
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AF15
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kis Dániel Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.06.29
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.03.31
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
matematika: linaáris algebra, mátrixelmélet, statisztika; fizika: magfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az atomreaktorok általában. A neutronok felhasználása: energiatermelés, méréstechnika. Hatáskeresztmetszetek, a magreakciók kapcsolata a neutrongázzal. A neutrongáz leírása, a Botzmann-egyenlet mint neutronmérleg. Kezdeti- és peremfeltételek. A kritikusság fogalma. A Boltzmann-egyenlet közelítései: a diffúzióelmélet. Energiacsoportok. Időfüggés és kritikusság egycsoport közelítésben.  Kinetika, a reaktivitás mérése. A neutronspektrum. Lassuláselmélet. Rezonanciák. Termalizáció. Lassuló neutronok térbeli eloszlása, Fermi-kor. Többcsoport módszerek. Termikus reaktorok: csupasz- és reflektált reaktor. Fűtőelemrácsok. Reaktivitástényezők. A reaktor megszaladása. Adjungált függvény. Perturbációelmélet. Pontkinetika. Kiégés. Reaktorok üzemeltetése. Numerikus módszerek.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
folyamatos példamegoldás a szorgalmi időszakban
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
havonta
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szatmáry Zoltán: Bevezetés a reaktorfizikába, Akedémia Kiadó, Budapest, 2000
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
56
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
38
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szatmáry Zoltán
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs