BMETE80BE17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szakdolgozat készítés
A tárgy angol címe: 
BSc Thesis Project
A tárgy rövid címe: 
SzakdolgozatKészítés
0
10
0
f
Kredit: 
15
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.03.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Az Energetika BSc képzés és az Atomenergetika szakirány ismeretanyagára
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus BSc képzés, Atomenergetika specializáció kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez BSc szinten szakdolgozatot kell készítenie. A szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy jelölt önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni. A tanulási eredmények értékelése a szakdolgozat készítésének féléve során a hallgató munkáját irányító témavezető (esetleg konzulens) véleménye alapján történik.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Egyik szükséges feltétel az elégtelentől különböző témavezetői (konzulensi) jegyjavaslat.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A feladat megoldása alatt folyamatos konzultáció a feladat konzulensével
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A feladat megoldásához szükséges elektronikus és nyomtatott írásos anyagok.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
140
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
62
Egyéb elfoglaltság: 
248
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
450
Ellenőrző adat: 
450
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs