BMETE80MD06

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Sugárvédelem
A tárgy angol címe: 
Radiation Protection
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zagyvai Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.01.09.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Magfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A BME-UDE együttműködés keretében érkező hallgatók kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bevezetés az ionizáló sugárzások fizikai és biológiai hatását leíró mennyiségekbe, KERMA, elnyelt-, effektív- és egyenérték dózis, ezek kapcsolata a sztochasztikus hatásokkal. Dózis/kockázat-alapú sugárvédelmi szabályzási rendszer, a nemzeti hatósági rendszerek és nemzetközi ajálások
működése. A dózis- és dózisteljesítmény mérési elve és kivitelezése, a méréskiértékelés alapfogalmai, hibaterjedés. Belső sugárterhelés számítása, belső sugárterhelés meghatározásához szükséges mérési eljárások, környezeti és biológiai minták analízisének módszerei. Kis aktivitások méréstechnikái, a kritikus és detektálási szintek fogalma. A gamma spektrometria alkalmazása, kalibrációs függvények. A
természetben előforduló radon, illetve radon-leányelemek koncentrációjának mérési módszerei radon gáz, aeroszolokon kötött radon leányelemek
és vízben oldott radon esetében.

Detailed introduction to terms and quantities of physical and biological dose of ionizing radiations. KERMA and absorbed dose , equivalent dose and effective dose in relation to stochastic effects etc. Regulations of radiation protection based on dose/risk dependence. International guidance, national regulatory systems. Concepts and methods of external dose exposure measurements. Detection systems, data evaluation methods. Calculation of internal dose exposure. Interpretation of acute and chronic exposure. Measurements for determining internal do se exposure. Whole body and organ-specific counting, analysis of intakes. Instrumental analysis of environmental and biological samples. Specific features of low activity sample analysis. Definition of analytical sensitivity on the basis of uncertainties. Calculus of error propagation. Application of gamma spectrometry. Analysis of environmental and biological samples including sampling and sample processing. Concepts of sampling systems, equations for sample collection on filter surfaces. Radon analysis. Analysis of environmental radioactivity in the presence of radon.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele az órák legalább 70%-án való részvétel, továbbá a házi feladatok eredményes megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tantárgy honlapjáról elérhető letölthető prezentációk
Az előadó által biztosított digitális tananyagok
H. Cember: Introduction to Heath Physics
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: