BMETE80MD09

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktortechnika és üzemtan
A tárgy angol címe: 
Reactor Technology and Operation
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.01.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető fizikai ismeretek, szilárdtestfizika, magfizika, reaktorfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A BME-UDE együttműködés keretében érkező hallgatók kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Atomerőművek szerkezeti felépítése. Fő komponensek. Atomerőmű-típusok. Technológiai sémák. Fűtőelem és kötegtípusok. Alkalmazott anyagok. Nyomottvizes reaktorok. Hagyományos és új nyomottvizes típusok. Forralóvizes reaktorok. Nehézvizes reaktorok. Más atomerőmű-típusok.
Atomerőművi reaktorok fő paraméterei. Szerkezeti anyagok. Reaktivitás kompenzálás anyagai. Sugárvédő anyagok. Sugárkárosodás. Reaktivitástényezők, felül és alulmoderáltság. Xenon és szamárium-mérgezettség. A teljesítmény térbeli eloszlása. A reaktorok műszerezésének alapjai.

Structure of nuclear power plant reactors, main components. Nuclear power plant types. Possible technological schemes. Fuel and assembly types, applied materials. Pressurized water reactors (PWRs). Traditional and advanced PWRs. Boiling water reactors (BWRs). Heavy water reactors (HWRs). Other nuclear power plant types. Typical data of power reactors. Structural materials. Reactivity compensating materials. Shielding materials. Radiation damage. Reactivity coefficients, over and under moderation. Xenon and samarium poisoning. Spatial distribution of power density. Main components of reactor instrumentation and control.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele az órák legalább 70%-án való részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga: jeles 85% felett, jó 75% felett, közepes 60%felett, elégséges 50% felett
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
az előadások részletes vázlata ppt bemutatóként
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Boros Ildikó
Beosztás: 
egyetemi tanársegéd
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: