BMETE80ME07

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Tervezési feladat
A tárgy angol címe: 
Design Study
A tárgy rövid címe: 
TervezésiFeladat
0
0
4
f
Kredit: 
6
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KorszNuklEnterm.
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
AtomenÜzzav.Elem
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.06.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.08.31.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Atomenergetikai ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Az Energetikai mérnök mesterképzés (MSc) kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy kapcsán a hallgató az atomenergetika területéről kap különböző tervezési feladatokat, amelyeket önálló munka keretében kell megoldania.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tervezési feladat határidőre történő beadása, és annak elfogadása
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetett időpontokban
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
50
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
60
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
14
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: