BMETE80ME18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművek üzemtana
A tárgy angol címe: 
Operation of Nuclear Power Plants
3
1
0
v
Kredit: 
4
Kizáró tantárgyak: 
Atomreaktorok üzemtana (BMETE80AE04)
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.02.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Ez a tárgy több Energetikai mérnök BSc Atomenergetika szakirányos tárgy ismeretére épít.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikai mérnök MSc szak Atomenergia specializáció kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Reaktivitás-visszacsatolások üzemvitelre gyakorolt hatása: üzemanyag hőfoktényezője, moderátor hőfoktényezője, izotermikus hőfoktényező, teljesítménytényező, bórsavtényező; a reaktor önszabályozó képessége. Xenon- és szamárium-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai: xenon-
mérgezettség időbeli alakulása, reaktorindítás és –leállítás, teljesítmény-változtatás; teljesítményreaktorok térbeli xenonlengése; szamárium- mérgezettség üzemviteli vonatkozásai. Az atomreaktor, mint sugárforrás: az üzemelő és a leállított reaktor, mint sugárforrás; gamma- és neutronsugárzás reaktor körüli védőszerkezetei. Az atomreaktor, mint hőforrás: a reaktorfizikai és hőtechnikai jellemzők közö tti kapcsolat;
fűtőelem-kötegek közötti, kötegen belüli és axiális hőforrás-eloszlás; hőtechnikai korlátok; aszimmetriák és ezek okai. A reaktor jellemzőinek
kampány alatti változása: üzemanyag-összetétel, későneutron-hányad, visszacsatolások, hőforrás-erősség, manőverező képesség változása. Reaktorok szabályozása: szabályozókazetták, differenciális és integrális értékesség, rúdinterferenciák; kiégő mérgek, bórsavas szabályoz ás. Zónatervezés: a töltettervezés szempontjai; kis kiszökésű zónák. Fűtőelemek üzemviteli viselkedése: meghibásodások, mikrohibá k, makrohibák, gáztömörtelenség, ezek hatása; fűtőelem-ellenőrzés. A reaktortartály sugárkárosodása: reaktortartály-felügyelet, tartály-élettartam; a zónaelrendezés hatása; felújító hőkezelés. A reaktor üzemeltetése: reaktorindítás, -leállítás, terheléskövető üzemmód; kampánynyújtás, korlátok. Aktívzóna-monitorozás, felügyelet: in- és ex-core detektorok. Karbantartás. Üzemzavari események.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a jelenléti követelmények teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
a vizsgajegy sikeres megszerzése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ előírásai szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójával előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tantermi jegyzet és az előadások hallgatóknak kiadott kivonata.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
26
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: