BMETE80ME28

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktortechnika alapjai
A tárgy angol címe: 
Fundamentals of Reactor Technology
1
1
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fehér Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.02.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Ez a tárgy a Mag- és neutronfizika és az Atomenergetikai alapismeretek tárgyak ismeretére épít.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikai mérnök MSc szak Atomenergetika specializáció kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Energetikai reaktorok szerkezeti kialakításának jellemzői, osztályozásuk. A jelenleg alkalmazott, valamint a harmadik és negy edik generációs típusok jellemzői. A különböző típusok jellegzetes igénybevételi viszonyai, a szerkezeti anyagokkal szemben támasztott követe lmények.

Reaktorokban alkalmazott anyagok. Üzemanyagok (urán, plutónium, keramikus és diszperziós üzemanyagok. urán-dioxid, plutónium-dioxid és MOX-üzemanyag). Reaktivitás-kompenzáló, illetve reaktivitás-szabályozó anyagok (bórvegyületek, ritka földfémek, hafnium, ezüst, indium, kadmium). A reaktortechnika szerkezeti anyagai (alumínium, cirkónium, ausztenites, perlites és krómtartalmú rozsdamentes acélok, nikkel alapú ötvözetek). A sugárvédelem anyagai. Gyártási, ellenőrzési kérdések. A szerkezeti anyagok fejlesztés ének irányai.

Az üzemi igénybevétel (nyomás, ciklikusság, dinamikus igénybevétel) és a környezet (sugárzás, hőmérséklet, korrózív közeg) ha tása a reaktor anyagok tulajdonságaira. Károsodási folyamatok (sugárkárosodás, korrózió, termikus öregedés, fáradás), károsodási hatások (elridegedés, repedések keletkezése és terjedése), monitorozásuk. Reaktortartály sugárkárosodása. Öregedéskezelés, a hosszú távú üzemelteté s feltételei. A nyomástartó berendezések szerkezeti integritásának elemzése (törésmechanikai közelítések). A szerkezeti megbízhatóság vizsgálata (kvantitatív kockázat elemzése, valószínűségi törésmechanikai elemzések).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a jelenléti követelmények teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
a vizsga letétele
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ előírásai szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójával előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tantermi jegyzet és az előadások hallgatóknak kiadott kivonata.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fehér Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: