BMETE80MF04

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szeminárium NT3
A tárgy angol címe: 
Seminar NT3
A tárgy rövid címe: 
SzemináriumNT3
0
2
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus mesterképzés (MSc) kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A négy féléves tantárgy keretében a hallgatók minden félévben a nukleáris fizika és alkalmazásainak egy-egy élvonalbeli területét dolgozzák fel, és
a rájuk esı részt 45 perces elıadásban ismertetik.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kötelező részvétel a szemináriumokon. Az osztályzat a félévközi részvétel alapján alakul ki.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
félévente egy alkalommal
Konzultációs lehetőségek: 
A tanszék oktatóival előre megbeszélt időpontban, a választott szemináriumi témával kapcsolatban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Félévenként és előadási témánként változó
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
32
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sükösd Csaba
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: