BMETE80MF27

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szimulációs technika
A tárgy angol címe: 
Simulation Techniques
A tárgy rövid címe: 
SzimulációsTech
2
0
1
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fehér Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Numerikus módszerek, programozási ismeretek, atomerőművi alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus mesterképzés (MSc) Nukleáris Technika szakirány kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy nukleáris energetikai ismeretek oktatásában és az atomerőművi gyakorlatban használatos szimulációs programok fejle sztéséhez szükséges ismereteket foglalja össze az alábbi tematika szerint: szimulációs alapelvek, valós idejű, interaktív szimulátorok tervezése, felépítése;
közönséges differenciálegyenletekkel leírható rendszerek modellezési technikái; numerikus módszerek differenciálegyenletek va lós idejű integrálására, szimulátor interface tervezése; szoftverkövetelmények, operációs környezet; atomerőművi szimulátorok fajtái; reaktorkinetikai folyamatok modellezése, szimulációja; nyomottvizes atomerőmű primerköri folyamatainak szimulációja; atomerőművi főberendezése k
szimulációja.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 ZH + 1 saját fejlesztésű program alapján: jeles85% felett, jó 70% felett, közepes 60% felett, elégséges 50% felet
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana, II/1. kötet, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004
Fehér S., Aszódi A., Csom Gy.: A PC2 v4.0 primerköri szimulátor fizikai és matematikai modelljének leírása , NTI 1999
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
54
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fehér Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: