BMETE80MF28

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Termohidraulikai számítások
A tárgy angol címe: 
Calculations in Thermohydraulics
A tárgy rövid címe: 
TermohidrSzám
3
1
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Termohidraulika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Termohidraulika, reaktorfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus mesterképzés (MSc) Nukleáris Technika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Termohidraulikai rendszerkódok ismertetése, különös tekintettel a VVER alkalmazásokra; RELAP5, CATHARE, APROS kódok fő jellemzői;
alkalmazás előkészítése; primer és szekunder köri rendszerek modellezése; üzemi és üzemzavari állapotok modellezése; kódvalid ációs módszerek; APROS és RELAP5 számítási gyakorlatok.
Introduction of thermal hydraulic system codes, focused on VVER applications; Main features of RELAP5, CATHARE, APROS codes; Preparation of the application; Modeling of primary and secondary side systems; Modeling of operational and accidental states and transie nts; methods for
code validation; Simulation practices with APROS and RELAP5 codes.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Megfelelő számú termohidraulikai elemzés leírása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó a megbeszélt időpontokban a hallgatók rendelkezésére áll
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
N. E. Todreas, M. S. Kazimi: Nuclear Systems I., II. 1990.
L.S. Tong, J. Weisman: Thermal Analysis of Pressurized Water Reactors, ANS, 1996.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: