BMETE80MF30

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Sugárvédelem 2
A tárgy angol címe: 
Radiation Protection 2
A tárgy rövid címe: 
Sugárvédelem2
2
0
2
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zagyvai Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.05.08.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.06.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Nukleáris fizika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc képzés Nukleáris Technika szakirány kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A fizikai és biológiai dózisfogalmak részletes elemzése (KERMA és elnyelt dózis, egyenértékdózis és effektív dózis sztochasztikus ha tások értékelésére). Dózis/kockázat-alapú sugárvédelmi szabályzási rendszer. Magyarországi és nemzetközi szabályozás. A külső dózis- és
dózisteljesítmény mérési elve és kivitelezése, eszközei, a mérések kiértékelése. A belső sugárterhelés számítása. A belső sug árterhelés meghatározásához szükséges mérési eljárások – egésztest- és résztestszámlálás, környezeti analízis. Környezeti és biológiai minták instrumentális analízise. Igen kis aktivitások mérési sajátosságai. A mérési érzékenység meghatározása a mérési bizonytalansá gból kiindulva.
Hibaterjedési számítások alkalmazásai. Alkalmazott gamma-spektrometria, kalibrációs függvények, tervezőprogramok. Környezeti és biológiai
minták analízise mintavétellel és mintafeldolgozással. Mintavételi rendszerek működési elve, szűrők gyűjtési egyenletei. Rado nanalízis – radongáz, aeroszolhoz kötött radon-leányelemek, vízben oldott radon elemzési módszerei. Környezeti radioaktivitás meghatározása radon jelenlétében.

Laboratóriumi projektek a félév 2. felében: környezeti monitorozás, egésztest-számlálás, építőanyagok vizsgálata

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kötelező részvétel a laboratóriumi gyakorlatokon, jegyzőkönyvek készítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
laboratóriumi pótnap az utolsó oktatási héten
Konzultációs lehetőségek: 
az előadások után, a laboratóriumi gyakorlatokon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
letölthető pdf vetített előadásanyag az NTI weboldaláról
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
24
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
NTI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: