BMETE80MF34

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművi üzemzavar elemzések
A tárgy angol címe: 
Safety analyses of nuclear power plants
A tárgy rövid címe: 
ÜzemzavarElemzés
3
2
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.08.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.08.31.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Termohidraulika, reaktorfizika, atomerőművek, reaktortechnika. Az Atomerőművek termohidraulikája (BMETE80AF31) és a Reaktorfizika (BMETE80AF33) tárgy ismerete ajánlott.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a legfontosabb üzemi tranziensek és üzemzavari folyamatok modellezésére alkalmazott modellezési módszerekkel, néhány jellemző számítógépes elemzőprogrammal. Elsajátítják a méretezési alap szempontjából meghatározó főbb méretezési üzemzavarok fizikai folyamatait, valamint - a gyakorlatok keretében - megfelelő programok és szimulációs eredmények felhasználásával betekintést nyernek az atomerőművek üzemzavar-elemzési módszereibe. Az atomerőművek belső események által indukált méretezési üzemzavarain túl a tárgy ismerteti a külső veszélyekre való méretezés elveit is (földrengés, robbanás, repülőgép rázuhanás, rendkívüli meteorológiai események, árvizek) és ezek jellemzőit (veszélyeztetettségi görbe, méret, intenzitás, terhelési diagram, stb.)
Az Atomerőművek termohidraulikája (BMETE80AF31) és a Reaktorfizika (BMETE80AF33) tantárgyak előzetes teljesítése ajánlott.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyik teljesítése, házi feladatok megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Atomreaktorok biztonsága I. kötet. Szerkesztők: Elter József, Gadó János, Holló Előd, Lux Iván, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013. ISBN 978-312-180-1
Atomreaktorok biztonsága II. kötet. Szerkesztők: Elter József, Gadó János, Holló Előd, Lux Iván, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013. ISBN 978-312-182-5
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
70
Félévközi felkészülés órákra: 
70
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
6
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Katona Tamás János
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Paksi Atomerőmű Zrt.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs