BMETE80MF38

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktorfizikai számítások
A tárgy angol címe: 
Reactor Physics Calculations
A tárgy rövid címe: 
ReaktorfizSzámítás
3
1
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szieberth Máté
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.06.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
reaktorfizika, programozás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Nukleáris technika specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A transzportegyenlet egzakt megoldása, Case-sajátfüggvények, Green-függvény.
2. Aszimptotikus reaktorelmélet, B1 és P1 egyenletek, diffúzióállandó.
3. B1 és P1 egyenletek sokcsoport-közelítésben, rezonanciabszorpció, kevécsoport-állandók.
4. PL egyenleket általánosan, sorfejtés gömbfüggvények szerint, PL egyenletek 1D-ban, transzverzális áram.
5. SN közelítés, Gauss-kvadratúrák, szegmensek választása, kapcsolat a PL közelítéssel.
6. Kevéscsoport diffúzióelmélet végesdifferencia közelítésben,  1D geometriák, R-Z és R-? geometria, általános algebrai egyenlet, pálcakódok, peremfeltételek.
7. Végesdifferencia-egyenletek pontossága, külső és belső iteráció, a belső iteráció gyorsítása.
8. Időfüggő diffúzióegyenlet, konvergencia, kinetikus sajátértékek becslése, késő neutronok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a gyakorlatok 70%-án való részvétel, a házifeladat megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Órák után vagy előre egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szatmáry Zoltán: Reaktorfizikai számítások, egyetemi jegyzet
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
54
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kis Dániel Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Szieberth Máté
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs