BMETE80MF42

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Ütközéses transzport mágnesezett plazmákban
A tárgy angol címe: 
Collisional Transport in Magnetized Plasmas
1
2
0
f
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80….
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
BevFúziósPlazmaf
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE15….
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
BevElmPlazmafiz
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pokol Gergő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.01.31.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.04.01.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
plazmafizikai alapismeretek, elméleti fizikai alapismeretek, vektoranalízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus mesterképzés (MSc) Nukleáris Technika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy a Per helander, Dieter J. Sigmar: Collisional transport in magnetized plasmas című könyv első 11 fejezetére épül. A bevezető fejezet után a könyv a fizika alaptörvényeiből kiindulva építi fel a mágnesezett forró plazmák ütközéses klasszikus és neoklasszikus transzportelmél etét.
A tárgy a könyv fejezeteinek megvitatása mellett a témához kötődő feladatok megoldását is célul tűzte ki . Mindez nagyban elősegíti, hogy a tátgyat hallgatók ne csak a tokamakokban előforduló neoklasszikus jelenségek értelmezéséig jussanak el, de önállóan használni is tudj ák a plazmák kinetikus leírására kifejlesztett matematikai-fizikai módszereket. A fejezetcímek jól összefoglalják a tematikát:
- Kinetic and fluid descriptions of a plasma,
- The collision operator,
- Plasma fluid equations,
- Transport in a cylindrical plasma,
- Particle motion,
- Toroidal plasmas,
- Transport in toroidal plasmas,
- Transport in the Pfirsch-Schlüter regime,
- Transport in the plateau regime,
- Transport in the banana regime.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Kijelölt írásos anyag elsajátítása, minden alkalommal szóbeli beszámoló, házi feladatok
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Per Helander, Dieter J. Sigmar: Collisional transport in magnetized plasmas
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
54
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pokol Gergő
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: