BMETE80MF45

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 1
A tárgy angol címe: 
Chapters of High Temperature Experimental Plasma Physics 1
A tárgy rövid címe: 
FejKísPlazmFiz1
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AF21
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
BevFúzPlazmFiz
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE80MF19
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
BevFúzPlazmFiz
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE155315
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
BevElmPlazmFiz
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pokol Gergő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.04.10.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.04.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika, a plazmafizika alapfogalmai, plazmák leírására szolgáló elméletek.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc Nukleáris technika szakirány kötelezően választható tárgya a FUSENET által akkreditált fúziós képzéshez
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- Bevezetés a kísérleti magas hőmérsékletű plazmafizikába (Hogyan nyerhetünk energiát atommagokból: fúzió és fisszió. Fúziós folyamatok a napban és a földön: DT reakció, Lawson kritérium, hatásfok és üzemanyag elérhetőség megfontolások, inerciális mágneses fúzió. Plazmák
osztályozása és bemutatása. Alap plazmafizikai fogalmak. Töltött részecskék mozgása, driftek.)
- Mágneses tér toroidális berendezésekben, mágneses diagnosztikák (Mágneses tér mérése. Mágneses tér szerkezete toroidális berendezésekben. Fluxus definíciók, fluxuskoordináták. Grad Shafranow egyenlet, biztonsági faktor, béta. Alap mágneses diagnosztikák. Mágneses diagnosztikák JET és ASDEX Upgrade tokamakokon.)
- Hullámok plazmákban.
- Mágneses összetartás, plazma fűtés, plazma fueling, konfigurációk (Egy tipikus toroidális berendezés felépítése. Ohmikus plazma. Limiter és divertor konfigurációk. L-mode, H-mode, hibrid szenáriók.)
- Instabilitások plazmákban (Instabilitások általánosságban; stabilitás, hajtóerő stb. Stabilitás fúziós plazmában. Core plazma instabilitások. Szélplazma instabilitások.)
- Szél plazma diagnosztikák, plazma-fal kölcsönhatás, SOL (A plazma szél és a SOL jellemzése. Plazma - fal kölcsönhatás. Mostanában használatos falelem anyagok és ezek előnyei, hátrányai. Szél plazma diagnosztikák. ELM-ek hatása a divertorra illetve a poloidális limiterekre.)
- Plazma diagnosztika: passzív spektroszkópia (A spektrum. Alapelvek: vonalas sugárzás, Doppler eltolódás és kiszélese dés, Zeeman felhasadás,
felhasadás kiszélesedés. Folytonos sugárzás: fékezési sugárzás, rekombinációs sugárzás. Alap technikák: hullámhosz szelektál ás (diszperziv elemek, spektrométerek), detektorok, tomográfia. JET IR+látható amera rendszer.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladat számonkérése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dr. Dunai Dániel, Dr. Kálvin Sándor, Dr. Kocsis Gábor, Dr. Szepesi Tamás, Dr. Zoletnik Sándor:
Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából (BME TTK egyetemi jegyzet, 2013)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kocsis Gábor
Beosztás: 
főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA WFK RMI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: