BMETE80MF56

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fúziós plazmafizikai laboratórium
A tárgy angol címe: 
Fusion Plasma Physics Laboratory Exercises
A tárgy rövid címe: 
FúziósPlazFizLaboratórium
0
0
2
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF19
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
BevFúziósPlazmaf
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE15MF29
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
BevElmPlazmafiz
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80MF40
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pokol Gergő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
plazmafizikai alapismeretek, elméleti fizikai alapismeretek, vektoranalízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak Nukleáris technika specializációjának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy a magyar-cseh SUMTRAIC fúziós kísérleti nyári iskolát fedi le. Előadás tematikák:- Különböző kísérleti technikák a szabűlyozott magfúziós kutatásokban- Adatfeldolgozó algoritmusok és eljárások- Magasszintű adatfeldolgozó programnyelvek (MATLAB, IDL)- A tokamak üzemeltetés alapjaiLaborgyakorlatok a COMPASS tokamakon:- Langmuir-szondás mérések- Spektroszkópiai mérések- Látható fény kamera mérések- Mágneses diagnosztikai mérések

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aktív részvétel a kísérleti programban, előadás a mérési eredményekről
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dr. Attila Bencze: Measurements in COMPASS tokamak plasmas (egyetemi jegyzet)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
18
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bencze Attila
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner FK
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: