BMETE80MF57

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Radioaktív anyagok terjedése környezeti és biológiai rendszerekben
A tárgy angol címe: 
Dispersion of Radioactive Matter in Environmental and Biological Systems
A tárgy rövid címe: 
RadAnyTerjKörnyÉsBiolRendszben
2
1
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF30
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SugVéd2
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE80MF78
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
SugVédAzOrvFiz
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE80MF69
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80MF32
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zagyvai Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Nukleáris fizika alapjai, sugárvédelem alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak Nukleáris technika és Orvosi fizika specializációinak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Radioaktivitás megjelenése a környezetben – okok és kibocsátási folyamatok. Az akut és krónikus kibocsátások. A kibocsátási forrástagok jellemzői. Sztatikus és dinamikus transzportszámítások általános struktúrája. Radioaktivitás terjedése homogén és heterogén környezeti rendszerekben. Homogén rendszerek: levegő, felszíni vizek, karsztvizek. Szervetlen heterogén rendszerek: talaj és talajvíz, kőzetek. Biológiai transzportfolyamatok növényi struktúrákban, állati szervezetekben és az emberi szervezetben. Összetett környezeti terjedési programok (kibocsátás + terjedés + immisszió + sugárterhelés), ezek szerepe a nukleárisbaleset-elhárításban. A környezeti monitorozás elve, eszközei és kivitelezése. A terjedési modellek és a környezeti monitorozás kapcsolata, a validálás lehetőségei és módszerei.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a számítási gyakorlat elvégzése, jegyzőkönyv készítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
az előadások után, a gyakorlatokon, a pótlási héten
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hydrological Dispersion of Radioactive Material in relation to Nuclear Power Plant Siting 50-SG-S6, IAEA, Wien, 1985.
D. Petruzzelli: Migration and Fate of Pollutants in Soils and Subsoils NATO ASI Series vol. 32. Berlin, 1993.
Gács Iván: Szennyezőanyagok légköri terjedése. Előadásjegyzet. BME Energetika Tanszék, 1996.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
6
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
18
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: