BMETE80MF69

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Sugárvédelem az orvosi fizikában
A tárgy angol címe: 
Radiation Protection in Medical Physics
A tárgy rövid címe: 
SugárvédAzOrvFizikában
3
0
1
f
Kredit: 
4
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80MF78
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pesznyák Csilla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Nukleáris fizika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Orvosi fizika specializációjának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A fizikai és biológiai dózisfogalmak áttekintése (KERMA és elnyelt dózis, relatív biológiai hatásosság a determinisztikus hatás jellemzésére, egyenértékdózis és effektív dózis a sztochasztikus hatások értékelésére). LNT – pro és kontra. Dózis/kockázat-alapú sugárvédelmi szabályzási rendszer. Dóziskorlát, dózismegszorítás. Kibocsátási korlát. Mentességi szint. A külső dózis- és dózisteljesítmény mérési elve és kivitelezése, eszközei, a mérések kiértékelése. A belső sugárterhelés számítása. A belső sugárterhelés meghatározásához szükséges mérési eljárások – egésztest- és résztestszámlálás, környezeti analízis. Környezeti és biológiai minták instrumentális analízise. A mesterséges eredetű radioizotópok alkalmazásai, kikerülésük a környezetbe. Sugárveszélyes munkahelyek az egészségügyben, munkahelyek tervezése. Személyi sugárvédelem. Radioaktív források szállítása és hulladék-kezelés. Sugárbalesetek az orvosi fizika különböző területein. Páciens védelem és beteg dózis. Sugáregészségtan alapjai. Sugárbalesetek megelőzése és baleseti helyzetek kezelése. Sugárterápiás intézet részegységeinek sugárvédelmi tervezése.Zárt és nyitott radioaktív készítmények használata. A nem ionizáló sugárzások megjelenési formái, lehetséges élettani hatásaik. A nem ionizáló sugárzások alkalmazásai és korlátozásának rendszere.Laboratóriumi gyakorlatok: Egésztest-számlálás, Sugárvédelmi mérések a klinikumban Sugárterápiás és röntgendiagnosztikai munkahelyek sugárvédelmi tervezése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi, laborgyakorlatok teljesítése, projektfeladat teljesítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
előadásanyag jegyzete
IAEA STS No 47. Radiation Protection in the Design of Radiotherapy Facilities.
Sugárvédelem, szerk.: Fehér István és Deme Sándor, ELTE, Eötvös Kiadó, 2010
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
6
Házi feladat elkészítése: 
18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: