BMETE80MF70

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Sugárbiológia
A tárgy angol címe: 
Radiobiology
A tárgy rövid címe: 
Sugárbiológia
2
1
0
f
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80MF93
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pesznyák Csilla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Biológia, sugárvédelem / biology, radiation protection
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Orvosi Fizika MSc képzés kötelező tárgya, Fizikai Tudományok Doktori Iskola választható tárgya / compulsory subject of the Medical Physics MSc course, an optional subject of the Doctoral School of Physical Sciences
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A kurzus célja, hogy megismertesse az ionizáló sugárzás szervezeti és sejtszintű hatásait, elemezze azokat a folyamatokat, amelyek hatással vannak az egészséges és daganatos sejtek túlélésére, halálára. A sugárbiológiai ismeretanyag segítségével olyan új terápiás módszerek dolgozhatók ki, amelyekkel növelhető a daganatos betegek túlélési esélye. 
A kurzus áttekinti a sugárzás normál szövetekre és rosszindulatú sejtekre gyakorolt hatásával kapcsolatos fogalmakat. 
A tananyag fontos ismereteket tartalmaz a sejtciklus felépítéséről, működéséről, a sejtjel-indukcióról, a DNS-károsodásról és a javító mechanizmusokról; a molekuláris és sejtbiológia alapjairól. Ismerteti a tumornövekedés és sejtkinetika alapjait, valamint a sejthalál mechanizmusait, a  tumorbiológia és gazda/tumor kölcsönhatások fajtáit, a normál szövetkárosodás sugárbiológiáját, a sugárterápia korai és késői hatásai, lineáris-kvadratikus modellt, a relatív biológiai hatás és biológiai ekvivalens dózis szerepét a külső terápia, a brachyterápia és a protonterápia esetén.
 
The course reviews the concepts relating to the effects of radiation on normal tissues and effects on malignant cells. The course also includes significant details regarding cell cycle effects, cell signal induction, DNA damage and repair; molecular and cellular biology; tumour growth and cell kinetics; cell death mechanisms; tumour biology and host/tumour interactions, radiobiology of normal tissue damage, early and late effects of radiation therapy, linear-quadratic model, relative biological effect and biological equivalent dose for external therapy, brachytherapy and proton therapy.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi / Writing 2 midterm exam
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs. / There isn't.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint / According to Code of Studies and Exams
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban / At the time agreed with the presenters
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Pesznyák, Sáfrány (szerk): Sugárbiológia elektronikus tankönyv, Typotex, 2017
Hall E.J and Giaccia AJ.: Radiobiology for the Radiologist. Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia, USA, 8th, 2018.
Sarah Baatout, Radiobiology Textbook, Springer, 2023, (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-031-18810-7
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
22
Zárthelyik megírása: 
6
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Sáfrány Géza
Beosztás: 
főosztályvezető
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté
A tantárgy adatlapja PDF-ben: