BMETE80MF88

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szakmai gyakorlat OF
A tárgy angol címe: 
Summer Practica OF
A tárgy rövid címe: 
SzakmaiGyakOF
0
0
9
a
Kredit: 
1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.04.29.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Orvosi képalkotás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A fizikus (MSc) képzés orvosi fizika szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A 3 hetes nyári szakmai gyakorlat alatt az orvosi fizikával, ill. a diplomamunka témájával kapcsolatos intézménylátogatást, ill. önálló kutatómunkát kell végezni.

A szakmai gyakorlatról írásbeli beszámolót kell készíteni, amelyet a szakmai gyakorlat(oka)t vezető oktatóval láttamoz tatni és véleményeztetni kell.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a szakmai gyakorlat vezetőjének ajánlása alapján történő aláírás
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
a szakmai gyakorlatok vezetőivel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kutatási témától függő szakirodalom
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
126
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
126
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: