BMETE80MF94

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Sugárterápia fizikai alapjai
A tárgy angol címe: 
Physical Basis of Radiotherapy
A tárgy rövid címe: 
Sugárterápia1
2
0
2
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pesznyák Csilla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.04.29.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
atom és molekulafizika, sugárvédelem / atomic and molecular physics, radiation protection
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Orvosi Fizika MSc képzés kötelező tárgya, Fizikai Tudományok Doktori Iskola választható tárgya / compulsory subject of the Medical Physics MSc course, and optional subject of the Doctoral School of Physical Sciences
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célkitűzése, hogy a sugárterápiához kapcsolódó orvosfizikai fogalmakat, méréstechnikai problémákat és a besugárzás-tervezéshez kapcsolódó kérdéseket megismertesse a hallgatókkal. A témakörök részletes tárgyalása: az anatómiai adatok meghatározásának módjai (CT, MRI, PET), fontosabb besugárzási technikák (teleterápia, brachyterápia), a sugárterápiában használt sugárforrások (terápiás röntgen berendezések, kobalt ágyúk, lineáris gyorsítók, radioaktív anyagok, afterloading készülékek). A teleterápiában használt eszközök sugárzási terének leírása, fontosabb mérési eljárások (ionizációs kamrák, szilárdtest detektorok (film és termolumineszcens dozimetria)), mezőmódosító eszközök hatásának mérése (külső ék, dinamikus ék, blokk, MLC). A brachyterápia célja, a sugárforrások fajtái és alkalmazásuk módszerei. Terápiás tervek ellenőrzése, a besugárzási tervezés követelményei az ICRU ajánlása szerint. Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés, a tele-és brachyterápiás eszközök biztonságtechnikája, sugárvédelem és sugárbiológia a sugárterápiában. A speciális sugárterápiás technikák ismertetése (IMRT, IGRT, SRS, SBRT).

The aim of the course is to acquaint students with the concepts of medical physics, metrology problems and issues related to radiation treatment planning related to radiation therapy. Detailed discussion of the topics: the methods of determination of anatomical data (CT, MRI, PET), major irradiation techniques (external therapy, brachytherapy), radiation sources used in the radiation therapy (classical X-ray equipment, cobalt units, linear accelerators, radioactive isotope, afterloading devices). Description of the radiation field of telemedicine devices, best known measurement methods (ionization chambers, solid state detectors like film and thermoluminescent dosimetry), application conditions of beam modifiers (external wedge, dynamic wedge, block, MLC). The purpose of brachytherapy, the types of radiation sources and the methods of their application. Verification of radiotherapy treatment plans, requirements for planning as recommended by ICRU. Quality assurance, quality control, safety requirements of external therapy and brachytherapy devices, radiation protection and radiobiology in the radiation therapy, special techniques.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
labor gyakorlat teljesítése / completion of lab practice
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga / oral examination
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint / According to study and exam regulations
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban / At times agreed with the lecturers
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
E. B. Podgorsak: Review of Radiation Oncology Physics Educational Report Ser. IAEA Vienna, Austria, 2003
Khan F, The Physics of Radiation Therapy, 2nd ed., Williams & Wilkins, 1994
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
8
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
16
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté
A tantárgy adatlapja PDF-ben: