BMETE80MFA5

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a fúziós plazmafizikába
A tárgy angol címe: 
Introduction to Fusion Plasma Physics
A tárgy rövid címe: 
BevezetésAFúziósPlazmafizikába
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pokol Gergő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.06.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kísérleti fizika, vektoranalízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus mesterképzés (MSc) Nukleáris Technika specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

* Energiatermelés, fúziós reaktor felépítése, Lawson-kritérium, plazma alapok.
* Inerciális fúzió.
* Töltött részecskék ütközésmentes mozgása mágneses térben.
* Termodinamikai egyensúly, ionizációs és sugárzási folyamatok plazmában.
* Mágneses összetartás: konfigurációk.
* Részecskék ütközése plazmában: ellenállás, transzport.
* Bevezetés mágnesezett plazmák elméleti leírásába: kinetikus elmélet, MHD.
* Hullámok plazmában.
* Mágnesesen összetartott plazma egyensúlya, instabilitások.
* Laboratóriumi kísérletek: plazma előállítás, fűtés, plazma-fal kapcsolat.
* Plazmadiagnosztika, méréstechnika.
* Aktuális eredmények mágneses összetartású berendezéseknél.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetett időpontban
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zoletnik Sándor
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA KFKI RMKI
Név: 
Dr. Pokol Gergő
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs