BMETE80MFAA

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktorszabályozás és műszerezés
A tárgy angol címe: 
Reactor Instrumentation and Control
A tárgy rövid címe: 
ReaktorszabályozásÉsMűszerezés
2
1
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szalóki Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.06.20.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus MSc képzés Nukleáris Technika specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elsősorban az atomerőművi műszerezettséget ismertetjük, a hőmérséklet, nyomás, rezgés és nukleáris érzékelőktől a mérőláncokon keresztül a teljes mérés megvalósításig, majd a jelek feldolgozását, a biztonsági filozófiákat, a szabályozás alapelemeit, beleértve a kettő a háromból elvet, valamint a függetlenség elvét, majd a nemzetközileg elfogadott osztályozásokat és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásait, a hatósági előírásokat, az ember-gép kapcsolatot, az atomerőművi vezénylő kialakításának kérdéseit. Részletesen tárgyaljuk az atomerőművi korszerű mérőrendszereket (VERONA, C-PORCA, PDA, zónadiagnosztika, idegentest detektálás, szivárgásellenőrző rendszerek, akusztikus emissziós rendszerek, akusztikus detektáló rendszerek, öregedésvizsgáló rendszerek), és a várható fejlődési trendeket (vezeték nélküli mérőrendszerek, mérőszoftver megbízhatóság-ellenőrzése, kiértékelő és mesterséges intelligenciát használó operátor segítő rendszerek).

A reaktor irányítástechnikai tulajdonságai. A kritikus modellből levezethető reaktorállapotok. Hőmérséklet és mérgeződési visszahatás modellek. Transzfer függvény, átmeneti függvény.A reaktor mért paraméterei. Zónán belüli mérések és detektoraik. Zónán kívüli mérések, mérési szakaszok. Neutron mérőláncok. Impulzus és integráló üzemű neutron mérőláncok. Periódusmérés. Jelek fluktuációjának mérésén alapuló (Cambell) mérőláncok. Üzemi reaktivitásmérés. Technológiai paraméterek mérőláncai. Hőmérséklet nyomás, vízszint, vízparaméterek (pH, vezetőképesség) mérése. Szabályozórudak, beavatkozók, helyzetjelzők. Alapvető reaktorfizikai paraméterek és biztonsági limitek. Konstrukciós megoldások. Operátort segítő számítógépes információs rendszerek. Ember-gép kapcsolat, biztonsági szempontok, baleseti állapotjelző rendszer. Reaktorszabályozás. Kézi szabályozás, automatikus szabályozás. Automatikus szabályozás a teljesítménytartományban. Stabilitás és tranziens viselkedés. Optimális szabályozási kritériumok és megvalósítási lehetőségei.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az előadások végén a hallgatók beszámolnak a választott témában történt előrehaladásról, egy önállóan elkészített előadás és esszé.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga.
Pótlási lehetőségek: 
A részteljesítmény értékelés egy alkalommal javítható, illetve ismételhető (ide értve a késedelmes benyújtást is) a pótlási időszak végéig.
Konzultációs lehetőségek: 
Órák után vagy előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tantárgyhoz az adatlap kitöltése során még nem áll rendelkezésre könyv vagy jegyzet, annak legkorábbi megjelenési ideje 2020.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
45
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
2
Vizsgafelkészülés: 
15
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pór Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs