BMETE80MFAM

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása
A tárgy angol címe: 
Radionuclide Production and Application in Medical Biology
A tárgy rövid címe: 
OrvosbiológiaiCélúRadionuklid
2
0
1
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.06.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kísérleti magfizika, általános kémia.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Orvosi fizika és Nukleáris technika specilizáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Radionuklidok előállítása orvosi célokra: az izotóptermeléshez szükséges nukleáris adatok; reaktoros termelés, termelés részsecskegyorsítókkal. Gyorsítótípusok. Radionuklid generátorok. A besugárzott targetek radiokémiája a radionuklidok előállítása során. Ciklotronok egyéb alkalmazásai. A legfontosabb diagnosztikai célú izotópok előállítása. Gyorsítók használata a terápiában, az endoradioterápiában használt legfontosabb izotópok.

Molekuláris nukleáris képalkotás. PET és SPECT radiofarmakonok. Kismolekulás gyógyszer-hatóanyagok, makromolekulák, bioszimiláris és liposzómás gyógyszerek radioizotópos jelölése. Modern elválasztástechnikai módszerek az orvosbiológiai célú radiokémiában.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
laborgyakorlatok legalább elégséges szintű teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Radiochemistry and Radiopharmaceutical Chemistry in Life Sciences (Handbook of Nuclear Chemistry Vol. 4. Ed. Vértes et)
S. M. Qaim: New trends in nuclear data research for medical radionuclide production (Radiochim. Acta 101. 473. (2013))
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
3
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
9
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Dóczi Rita
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Varga Zoltán
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA TTK
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs