BMETE80MX07

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Sugárvédelem
A tárgy angol címe: 
Radiation Protection
A tárgy rövid címe: 
Sugárvédelem
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zagyvai Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.02.08.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.02.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Basics of general physics
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Common subject of international nuclear MSc specializations
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Az ionizáló sugárzások keltésének fizikai alapjai: radioaktivitás, radioaktív bomlás, ionizáló sugárzást keltő berendezések  működése. Dózisfogalmak. Az ionizáló sugárzások biológiai hatásai: determinisztikus és sztochasztikus, szomatikus és  genetikai hatások. Az ionizáló sugárzások alkalmazásának szabályozása a sugárvédelem alapelveinek (indokoltság, optimálás, korlátozás) megismerésén keresztül. Az ionizáló sugárzások keltésének módjai és körülményei: külső és belső besugárzási helyzetek, természetes és mesterséges radioaktivitás. A sugárvédelem gyakorlati megvalósításai: munkahelyi és környezeti sugárvédelem, monitorozás, radioaktív hulladékok kezelése és elhelyezése, sugárvédelmi árnyékolások alkalmazása. Ionizáló sugárzással kapcsolatos balesetek elhárítása.
 
Physical fundamentals of generating ionizing radiations: radioactivity, radioactive decay, operation of equipment for generating ionizing radiations. Definition of doses. Biological effects of ionizing radiations: deterministic and stochastic effects, somatic and genetic effects. Control of applications of ionizing radiations in connection with the explanation of generic principles of radiation  protection (justification, optimization, and individual limitations). Procedures and conditions of generating ionizing radiations: external and internal exposure situations, natural and artificial radioactivity. Practical implementation of radiation protection: workplace and environmental radiation protection, monitoring, management and disposal of radioactive wastes, applications of radiation shielding. management of nuclear and radiological emergencies.
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Passing 2 mid-term tests.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Exam
Pótlási lehetőségek: 
For the mid-term tests in the extra week before the exam period
Konzultációs lehetőségek: 
According to personal arrangement with the lecturer and once time in the extra week before the exam period.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
H. Cember, T.E. Johnson: Introduction to Health Physics
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs