BMETE80MX08

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Csoportos projektfeladat
A tárgy angol címe: 
Teamwork Project
A tárgy rövid címe: 
CsoportosProjektfeladat
0
0
4
f
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szieberth Máté
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.03.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.03.18.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Common subject of international nuclear MSc specializations
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A tantárgy célja egy adott projektfeladat kis csoportban történő előkészítése, kidolgozása és kivitelezése. A projektfeladat többek között lehet egy választott speciális nukleáris mérés műszaki előkészítése és mérnöki tervezése, a szükséges számítások, mérések, kísérletek, illetve méréstechnikai feladatok végzése, kiértékelése, valamint a vonatkozó műszaki dokumentáció elkészítése. Szintén készíthető olyan komplex projektfeladat, ami több szak vagy szakirány hallgatóinak együttműködését igényli. A hallgatók 2-4 fős csoportokban dolgoznak. Az adott félév aktuálisan elvégezhető projektfeladatait a tárgyfelelős írja ki a hallgatók számára, bevonva más oktatókat, vagy akár külső szakembereket is. 
 
 
The aim of the course is to prepare, develop and implement a project task in a small group. The project task may include the technical preparation and engineering design of a selected special nuclear measurement, the performance and evaluation of the necessary calculations, measurements, experiments and metrological tasks, and the preparation of the relevant technical documentation. It is also possible to create a complex project task that requires the cooperation of students from several majors or specializations. Students work in groups of 2-4 people. The project assignments that can be completed in the given semester are written out to the students by subject administrator, involving other lecturers or even external experts.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Developing a project task in a small group.
Pótlási lehetőségek: 
According to Code of Studies and Exams
Konzultációs lehetőségek: 
According to personal arrangement with the lecturer.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
90
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
32
Egyéb elfoglaltság: 
2
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szieberth Máté
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs