BMETE80SR11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművek 1
A tárgy angol címe: 
Nuclear Power Plants 1
28
0
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Ősz János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnöki szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Villamosenergia-termelés költségei. Termodinamikai bevezetés. Vízhűtésű atomerőművek szekunder rendszere. Telített gőzös erőművi körfolyamat (gőzszárítás, újrahevítés, tápvízelőmelegítés), a telített gőzös turbinák felépítése, speciális kérdései (erózió, a telített gőz
expanziójának sajátosságai, belső vízleválasztás, kialakítás). Kondenzátor és hűtőrendszer. Telített gőz turbinák dinamikai f olyamatai, az üzemvitel során fellépő hőfeszültségek (indítás, leállítás és a terhelésváltoztatás).
A beton technológiája és ellenőrzése. Dekontaminálható burkolatok. Atomerőművek épületeinek funkcionális kialakítása, építészete, épületek öregedése.
Atomerőművek belső elrendezése, vízhűtésű atomerőművek berendezéseinek elhelyezése (diszpozíció). A biológiai védelmi falak rendszere, a dolgozók sugárvédelme.
Az ellenőrzött zóna kialakítása. Primer köri cső-, kábel- és hajtásátvezetések. Konténment és hermetikus üzemzavar lokalizációs rendszer felépítése. Atomerőművek szellőző rendszere, beépített levegőszűrők. Földrengésvédelem, külső környezeti hatásokkal szembeni védelem.
Vízhűtésű atomerőművek primer köri rendszere és berendezései. A hűtőkör és fő berendezései. Primer köri főkeringtető szivattyú üzemviteli jellemzői. Primer köri vízüzem.
Primer köri víztisztító rendszerek. Bórsavas rendszer. Pótvízrendszer. Felmelegítő és lehűtő rendszer. Biztonsági és üzemzava ri hűtőrendszerek.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsgakövetelmények teljesítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A megadott konzultációs időpontokban
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
152
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Ősz János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
GPK EGR Tsz
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: