BMETE90AM49

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Önálló kutatási feladat 2
A tárgy angol címe: 
Individual Research Project 2
A tárgy rövid címe: 
ÖnállóKutatásiFeladat2
0
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika BSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hallgató a félév folyamán egy választott oktató (témavezető) szakmai felügylete mellett egy cikket vagy könyvfejezetet dolgoz fel önállóan a modern matematika köréből. A foglalkozás célja az, hogy a hallgatók elsajátítsák az önálló kutatás elemi szabályait, technikáit: idegen nyelvű szakszöveg pontos értése, könyvtár és internet használat, stb. A félév végére a hallgató néhány oldalas írott összefoglalást készít a feldolgozott anyagból angol nyelven, amit rövid szemináriumi előadásban ismertet.
A témavezető olyan személy lehet a Matematika Intézet vagy a Számítástudományi és Információelméleti Tanszék munkatársai közül,
- akinek adjunktusi vagy magasabb egyetemi besorolása van, vagy
- legalább két évet elvégzett rendszeres doktori képzésben.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
rendszeres konzultáció a témavezetővel, angol nyelvű összefoglalás elkészítése a félév végére, és szemináriumi előadás megtartása.
Pótlási lehetőségek: 
a TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
rendszeres konzultáció a témavezetővel
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
60
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Horváth Miklós
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Matematika Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós